Jēkabpils novada pašvaldība

21.janvārī plkst. 10:00, attālināti ZOOM programmā, notiks Finanšu komitejas sēde. 

Darba kārtības jautājumi:                                                                                                            

1.   Par Nodomu protokola slēgšanu  ar Izglītības un zinātnes ministriju

2.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā)

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs   Raivis Ragainis