Atveseļošanas fonds (AF) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma 2021. – 2027. gadam. Tās mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

AF programmas sniegtais finansējuma mērķis ir viest pozitīvas pārmaiņas mūsu ekonomikā un sabiedrībā un veidot tādu Eiropu, kādā vēlamies dzīvot! Eiropa:

Lai top zaļa!

Lai top digitāla!

Lai top veselīga!

Lai top spēcīga!

Lai top vienlīdzīga!

AF finansējuma ietvaros tiek īstenoti dažādu jomu projekti. Lai labāk iepazītu AF projektu sniegtās iespējas, aicinām uz tiešsaistes tikšanos 28.decembrī – Jēkabpils novada un apkārtējā reģiona uzņēmējus, pašvaldību darbiniekus, projektu īstenotājus, NVO pārstāvjus un ikvienu interesentu.

Programmā:

  • Lolita Felzenberga - Zemgales uzņēmējdarbības centra Eksperte digitalizācijas jautājumos (Eiropas Digitālās inovācijas centra Reģionālais kontaktpunkts);
  • Agita Pleiko – Vidusdaugavas NVO centrs - Eiropas Savienības AF projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” vadītāja
  • Pārstāvis no Nodarbinātības valsts aģentūras - AF projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem”.

Pievienojies tiešsaistei MS Teams 28.12.2023. plkst.13.00, skenējot afišas QR kodu vai apmeklējot vietni:

https://ej.uz/nextgenEU_2812

EUROPE DIRECT Jēkabpils centrs
https://www.facebook.com/EDJekabpils

ED_jekabpils@jak.lv