Glāze ūdens

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", laika periodā no šī gada 29.maija līdz 2.jūnijam tiks veikta ūdensapgādes sistēmas hlorēšana.

Lūgums visiem Jēkabpils pilsētas un Ābeļu pagasta Brodu ciema patērētājiem ūdens dezinfekcijas periodā uzturā lietot tikai vārītu ūdeni. Tālrunis uzziņām: 29992138

 

SIA “Jēkabpils ūdens” administrācija