Par EP vēlēšanām

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek reizi piecos gados pavasarī vai vasaras sākumā. Vēlēšanu periodu nosaka Eiropas Savienības Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Tuvākās Eiropas Parlamenta vēlēšanas gaidāmas 2024. gada 8. jūnijā. Šajās vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē deviņi deputāti.

Afiša par Eropas Parlamenta vēlēšanām

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 8.jūnijā, iecirkņi būs atvērti no pulksten 8.00 līdz 20.00. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs strādās no 08:00 līdz 20:00 (pēc attiecīgās valsts vietējā laika).

Iepriekšējās balsošanas notiks tikai Latvijas iecirkņos:

Pirmdien, 3.jūnijā  08:00-13:00

Ceturtdien, 6.jūnijā 16:00-20:00

Piektdien, 7.jūnijā  13:00-18:00

 

Jēkabpils novadā būs iespējams balsot 32 vēlēšanu iecirkņos:

Iecirkņa Numurs

Nosaukums

Adrese

484

JĒKABPILS SPORTA HALLE

Brīvības iela 289B, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

485

JĒKABPILS TAUTAS NAMS

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

486

JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMS

Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

487

JĒKABPILS SPORTA NAMS

Brīvības iela 2J, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

488

JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA (STRUKTŪRVIENĪBA RĪGAS IELA)

Rīgas iela 200, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

489

JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA

Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

490

JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA

Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

491

DAUGAVKRASTI

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

492

KRUSTPILS PAMATSKOLA

Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

493

AKNĪSTES VIDUSSKOLA

Skolas iela 19, Aknīste, Jēkabpils nov.

494

VIESĪTES KULTŪRAS CENTRS "SĒLIJA"

Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils nov.

495

ASARES TAUTAS NAMS

"Rozītes", Asares pag., Jēkabpils nov.

496

ATAŠIENES TAUTAS NAMS "ANNAS SĀTA"

Liepu iela 9, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils nov.

497

ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.

498

DIGNĀJAS PAMATSKOLA

"Dignājas skola", Dignājas pag., Jēkabpils nov.

499

DUNAVAS PAMATSKOLA

"Dunavas Skola", Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov.

500

ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Elkšņi, Elkšņu pag., Jēkabpils nov.

501

GĀRSENES TAUTAS NAMS

"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils nov.

502

KALNA PAGASTA PĀRVALDE

"Atvari", Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov.

503

KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE

"Daugavieši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov.

504

KŪKU PAGASTA PĀRVALDE

Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov.

505

LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE

"Mežgale", Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov.

506

MEŽĀRES TAUTAS NAMS

"Druvasnieki 16a", Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov.

507

RITES PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Cīruļi, Rites pag., Jēkabpils nov.

508

RUBENES PAGASTA PĀRVALDE

"Svīres", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.

511

SALAS TAUTAS NAMS

Skolas iela 2, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.

512

BIRŽU TAUTAS NAMS

Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov.

513

SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov.

514

SĒLPILS TAUTAS NAMS

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pag., Jēkabpils nov.

515

VARIEŠU KULTŪRAS NAMS

"Variešu kultūras nams", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov.

516

VĪPES TAUTAS NAMS

"Vālodzīte", Vīpe, Vīpes pag., Jēkabpils nov.

517

ZASAS TAUTAS NAMS

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov.

! Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir derīga pase vai personas apliecība (eID).

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.

Balsstiesīgo vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta vēlēšanās lieto vēlētāju reģistru. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības  balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās.

 

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta IESNIEGUMS kas no 3. jūnija līdz 8. jūnijam jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī.

Iesnieguma veidlapa būs pieejama pašvaldības klientu apkalpošanas vietās un vēlēšanu iecirkņu komisijās (to darba laikā).

Iesniegumu var iesniegt vai nosūtīt arī Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai (Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201) vai e-pastā jvk@jekabpils.lv. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

Ņem vērā! Ja iesniegums iecirknī tiks nogādāts vēlēšanu dienā, 8. oktobrī, tad obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz plkst. 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā var šādos iecirkņu darba laikos:

  • pirmdien, 3. jūnijā – no plkst.8.00 līdz 13.00,
  • otrdien, 4. jūnijā – no plkst.9.00 līdz 12.00,
  • trešdien, 5. jūnijā – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
  • ceturtdien, 6. jūnijā – no plkst.16.00 līdz 20.00,
  • piektdien, 7. jūnijā – no plkst.13.00 līdz 18.00

Jēkabpils novada vēlēšanu komisija