sabiedrības līdzdalība NVO Pasākums

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (LPA) aicina piedalīties pasākumā “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: kurp dodamies?”, kurā būs iespēja iepazīties ar šobrīd aktuālākajiem jautājumiem pilsoniskās sabiedrības jomā Latvijā un plānotajām iespējām un aktivitātēm 2023. gadā. Pasākumu vadīs LPA Padomes priekšsēdētājs Georgs Rubenis.

Pasākums notiks attālināti, š.g. 28. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 13:00. Lai pieteiktos dalībai pasākumā, aicinām līdz 26.10. plkst. 17:00 aizpildīt reģistrācijas anketu šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFUkOSAPkCJYr3KaIS6jXGMwbchkMyOEXwRsahTBdymw6gng/viewform

Apstiprinājums dalībai un saite uz tiešsaisti tiks nosūtīta dienu pirms pasākuma.

Programmā:

10:00 – 11:00 IESKATS JAUNĀKAJOS DATOS PAR PILSONISKO SABIEDRĪBU PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJU RESURSI: ESOŠĀ SITUĀCIJA UN VAJADZĪBAS

2022 LPA datu analītiķa Ginta Klāsona prezentācija par biedrību un nodibinājumu sektora attīstības tendencēm un resursu izpētes rezultāti, Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksa 2021 ziņojums

PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJU SOCIĀLEKONOMISKĀ UN SABIEDRISKI POLITISKĀ IETEKME

Pētnieka Ulda Spuriņa prezentācija un metodoloģiskie ieteikumi organizāciju ietekmes noteikšanai

Plkst.11:00 – 11:45 IESKATS 2023. GADĀ AKTIVITĀTĒS

STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ: LAPAS direktores, stratēģiskās plānošanas un noturībspējas ekspertes Ineses Vaivares prezentācija par pilsoniskās sabiedrības lomu un iespējām globālajā un starptautiskajā kontekstā

NACIONĀLĀ LĪMENĪ: LPA padomes priekšsēdētāja Georga Rubeņa prezentācija par būtiskākajiem izaicinājumiem un risinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstībā – kas līdz šim paveikts un kas plānots?

ORGANIZĀCIJAS LĪMENĪ: LPA sabiedrisko attiecību vadītājas Madaras Aldiņas un LPA politikas koordinatora Arta Zaļūkšņa prezentācija par LPA plāniem un pasākumiem 2023.gadā

Plkst. 11:45 – 13:00. SARUNA AR DALĪBNIEKIEM PAR AKTUĀLO SITUĀCIJU, IZAICINĀJUMIEM UN VAJADZĪBU APZINĀŠANA

Pēc LPA elektroniskā izdevuma “Nesēdi tumsā!”
 

Sagatavoja A.Pleiko
Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes
Referents NVO darbības jautājumos