Informācija presei Jēkabpils novads
Koki

Jēkabpils novada pašvaldība aicina privātpersonas vai uzņēmumus pieteikties jaunaudžu kopšanas darbu veikšanai 2024. gada III un IV ceturksnī Jēkabpils novada teritorijā. Interesentiem tiks nosūtītas cenu aptaujas un tās izvērtējot tiks slēgts pakalpojuma līgums.  
Pieteikšanās sūtot e-pastu uz adresi: attistibas.parvalde@jekabpils.lv
Plašāka informācija pa tālruni: 29105547. 

Jēkabpils novada Attīstības pārvalde