Projektu jaunumi Sabiedrība Veselība
Esi aktīvs - nāc un vingro!
Logo Nacionālais Attīstības plāns

Projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja piedalīties veselības veicināšanas pasākumā "Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās “Esi aktīvs – nāc un vingro!”".

Pasākuma mērķis – organizēt vingrošanas nodarbību ciklus grupās pieaugušajiem Jēkabpils iedzīvotājiem, t.sk., senioriem, grūtniecēm, jaunajām māmiņām ar mazuļiem, motivējot viņus aktīvam dzīvesveidam un mudinot veikt fiziskās aktivitātes ikdienā, paaugstinot viņu pašvērtējumu un ticību saviem spēkiem, uzlabot un uzturēt labu veselību. Nodarbību laikā iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar dažādiem vingrojumiem, kuri veicami ikdienā veselības veicināšanas nolūkā, un apmācīti, kā pareizi veikt vingrojumus, iekļaujot apmācībā arī vingrojumus, kuros tiek izmantoti dažādi palīgrīki. Tiek pievērsta uzmanība tam, lai vingrojumos tiktu iesaistītas visas muskuļu grupas, apmācot dalībniekus, lai viņi varētu turpmāk patstāvīgi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm vai arī doties uz sporta klubu, lai turpinātu fiziskās aktivitātes. Tiek izskaidrota vingrojumu nozīme un pievērsta pastiprināta uzmanība tam, lai dalībnieki pareizi izpildītu vingrojumus. Vingrojumi tiek piemēroti attiecīgās mērķgrupas specifikai.

2021.un 2022.gadā nodarbības ir notikušas jau 8 pieaugušo Jēkabpils iedzīvotāju grupām, t.sk., senioriem un grūtniecēm.

Jūlijā tiks uzsāktas vingrošanas nodarbības vēl divām grupām, katrai grupai 10 nodarbības, katras nodarbības ilgums - 60 minūtes:

 

  • Iedzīvotājiem vecuma grupā 64+ (senioru) grupā – pirmā nodarbība notiks 18.jūlijā plkst.11.00.
  • Iedzīvotājiem vecuma grupā līdz 63 gadu vecumam – pirmā  nodarbība notiks 18.jūlijā plkst.17.20.

Turpmāk nodarbības abām grupām notiks 2 reizes nedēļā pirmdienās un ceturtdienās (izņemot 8.un 11.augustu).

Nodarbību norises vieta - Brīvības ielā 190, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Aleksandra Krūmiņa.

Pieteikšanās un sīkāka informācija zvanot vai sūtot īsziņu uz tālruni 28748559. Dalībnieku skaits vienā vingrošanas grupā ir ierobežots – 12 cilvēki, nodarbības apmeklēt var tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un dalība grupā tiks nodrošināta rindas kārtībā.

Dalībniekiem nepieciešams ērts apģērbs, piemērots vingrošanas nodarbībām, vēlams paņemt līdzi ūdeni padzerties.

Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.