Daugava no Krustpils puses Jēkabpilī

Arī naktī uz otrdienu, 17.janvāri, atbildīgie dienesti turpināja ūdens atsūknēšanu pa posmiem, pamatojoties uz speciālistu ieteikumiem.

Iedzīvotājus, kuriem savā īpašumā ir pieejami ūdens sūkņi, aicinām pašiem veikt savu īpašumu, tajā skaitā pagalmu un dārzu, atsūknēšanu no palu ūdens. Taču kategoriski ir aizliegts atsūknēto ūdeni novadīt uz blakus piegulošajām teritorijām, vienīgā pieļaujamā ūdens novadīšanas vieta, ir Daugava (otrpus dambim). Tas iedzīvotājiem var prasīt papildus resursus (garākus ūdens šļūteņu savienojumus), taču jāapzinās, ka tas ir vienīgais veids, kā pareizi novadīt palu ūdeņus, nenopludinot ar to citas teritorijas. Ņemot vērā, ka ūdens līmenis Daugavā turpina kristies, palu ūdeņu atsūknēšana uz Daugavu ir droša!

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem!