NVO Uzņēmējiem Projektu jaunumi
Tirgus namiņi

Jēkabpils novada pašvaldība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros no 2021.gada īsteno projektu Nr. LV-LOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”. Projekta īstenošanas rezultātā no šī gada aprīļa Jēkabpils novada mājražotājiem un amatniekiem būs iespējas realizēt savu produkciju kopumā četros labiekārtotos tirdzniecības kioskos.

Tirdzniecība tiks organizēta Rīgas ielā 103B (pie tilta pāri Daugavai) atbilstoši Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem.

Tirdzniecības kioski 3x4 m būs aprīkoti ar elektrību, apgaismojumu (āra, iekštelpu), slēdzamām durvīm, ventilāciju un piespiedu ventilāciju, gaiss-gaiss siltumsūkni (kondicionieris ar silto un auksto gaisu). Aprīkojums iekštelpās netiek nodrošināts.

Pieteikšanās Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads vai sūtot elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi pasts@jekabpils.lv vai Pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.

Par tirdzniecības dalībnieku var būt fiziskās un juridiskās personas:

  1. Amatniekiem un mājražotājiem, realizējot savu produkciju (tai skaitā pašu ražotie alkoholiskie dzērieni un pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi, ziedi);
  2. Atļaujas pieprasītais periods (min. 1 mēnesis). Prioritāte ilgtermiņa tirdzniecībai.

Bez jau iepriekš minētājām 4 paviljona tipa mājražotāju/mājamatnieku tirdzniecības vietām Jēkabpilī, mājražotāju tirdziņa teritorijā līdz 2024. gada 30. aprīlim tiks uzstādīta sabiedriskā tualete.

Projekta aktivitātes mērķis ir stiprināt esošo uzņēmumu kapacitāti un radīt mehānismus bezdarba mazināšanai un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Aktivitātes ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība kā projekta partneris izveido mājražotāju tirdziņu Jēkabpils pilsētā, kas veicinās vietējo mājražotāju un amatniecības pieaugumu, kultūrvēsturiskā un gastronomiskā tūrisma popularizēšanu Jēkabpils novada un apkārtnes pašvaldībās (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadiem u.c.), kā arī veicinās ekonomisko aktivitāti Zemgales reģionā.

Aktivitātes tiek organizētas projekta Nr. LV-LOCALDEV-0003 “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros, un to finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programma. Projekta kopējās projekta izmaksas ir 969 256 EUR, no kurām Jēkabpils novada pašvaldības daļa ir 117 647 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!