ledus

Ceturtdien, 29.februārī, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers izdevis rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm.

Kā informē novada izpilddirektors U.Skreivers, neskatoties uz plūdu draudu situāciju novadā, atsevišķās teritorijās novēroti makšķernieki uz ledus, piemēram Sēlpils pagastā.

Informējam, ka līdz ledus izkušanai personām ir aizliegts atrasties uz Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus.

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes 13.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 26 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 12.26.punktu, kas nosaka ka Pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par aizliegumu atrasties uz pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.

Izpildi kontrolēs Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks.