projekti Zasas pagasts Zasas vidusskola
Erasmus +

2023.gada 15.martā Zasas tautas namā norisinājās Zasas vidusskolas īstenotā Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projekta 2020-1-LV01-KA201-077558 “The Knowledge of Languages - a World without Borders” / “NO BORDERS”  intelektuālo rezultātu izplatīšanas konference projekta ietvaros izstrādātajam metodiskajam materiālam  “How to learn the first words in foreign languages”/“Kā apgūt pirmos vārdus svešvalodā”. Konferencē piedalīties aicinājām visu Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupu vadības un pedagogu pārstāvjus. 

Projekta īstenošanā kopā ar Zasas vidusskolu iesaistījās partneri no Čehijas – Lesni Materska Skola Jelinek, Norvēģijas – Mobarn Rosandasen Barnehage, Rumānijas – Gradinita cu Program Prelungit Perlutele Marii - un Turcijas – Anamur Ilce Milli Egitim Mudurlugu. Kopīgi tika sagatavoti abi ieplānotie intelektuālie rezultāti: metodiskais materiāls “How to learn the first words in foreign languages”/“Kā apgūt pirmos vārdus svešvalodā” un projekta digitālā platforma “Early Age Language Teaching Website”/“Valodas apmācība agrīnā vecumā”. Projekta ārvalstu partneri piedalījās konferences norisē attālināti Microsoft Teams tiešsaistes formātā.

.

Ar īsu uzrunu uzstājās Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, uzslavējot Zasas vidusskolu par aktivitāti Erasmus+ projektu īstenošanā un novēlot citu klātesošo novada skolu pārstāvjiem uzdrošināties iesaistīties projektu pieteikumu sagatavošanā un to īstenošanā.  

.

Ar metodiskā materiāla “How to learn the first words in foreign languages”/“Kā apgūt pirmos vārdus svešvalodā” tapšanas gaitu, saturu un struktūru klātesošos iepazīstināja Zasas vidusskolas angļu valodas skolotāja, atbildīgā par materiāla saturisko daļu Baiba Gabranova. Klātesošajiem dalībniekiem bija iespēja praktiski izsekot līdzi metodiskā materiāla saturam un struktūrai, jo katras pirmsskolas izglītības iestādes vai vispārizglītojošās skolas pirmsskolas grupu pārstāvji saņēma izdrukātu metodisko materiālu. Prezentācijas noslēgumā runātāja izteica cerību, ka projekta ietvaros sagatavotais metodiskais materiāls ievedīs katru no bērniem aizraujošā svešvalodas apguves piedzīvojumā, kas varētu turpināties visa mūža garumā, un novēlēja nezaudēt vēlmi mācīties un pilnveidoties jebkurā vecumā.

Konferences turpinājumā runāja projekta turku partneri:  “Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu” Izglītības pārvaldes projektu vadītājs un turku partneru darba grupas vadītājs Aihans Sezdirmezs un pedagogs Okans Gultekins, kuri iepazīstināja ar otru projekta īstenošanas gaitā izstrādāto intelektuālo rezultātu:  digitālo platformu “Early Age Language Learning Website” (www.nobordersforenglish.com ), gan izstāstot par digitālās platformas saturu un struktūru, gan uzsverot tehnoloģiju un digitālo rīku izmantošanas priekšrocības mūsdienās jebkurā dzīves jomā, tajā skaitā agrīnā valodas apmācībā pirmsskolas vecuma bērniem. Projekta mājaslapā ir iespējams arī lejupielādēt sagatavoto metodisko materiālu.

Ar projekta intelektuālo rezultātu (metodiskā materiāla un digitālās platformas) testēšanas izvērtējumu gan no bērnu, gan vecāku, gan iesaistīto pedagogu puses klātesošos iepazīstināja  Zasas vidusskolas skolotāja Linda Brūvere

Pasākumu turpināja mūsu projekta rumāņu partneru pieredzes stāsts par svešvalodas apguvi pirmsskolā, ar ko iepazīstināja pirmsskolas izglītības iestādes “Gradinita Cu Program Prelungit Perlutele Marii” izpilddirektore Mihaela Adriana Ivan. Rumānija ir vienīgā projekta partnervalstīm, kurā svešvaloda ir oficiāli iekļauta pirmsskolas izglītības programmā. Mihaela pamatoja svešvalodas, tajā skaitā angļu valodas, apguves nozīmīgumu agrīnā vecumā, izstāstīja par ieguvumiem, par bilingviālās apmācības priekšrocībām, iepazīstināja ar CLIL (valodas un satura integrētas apguves) metodikas pielietošanu.

Konferences satura daļu noslēdza VIAA Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļas vadītāja Jana Meržvinska un Erasmus+ programmas departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā eksperte Nelda Mikanova, kuras iepazīstināja klātesošos konferences dalībniekus ar Erasmus+ projektu pieteikumu konkursiem skolu izglītībā un programmas sniegtajām iespējām skolu izglītībā, izstāstot gan par mobilitātes projektiem (KA1), gan partnerībām sadarbībai (KA2) un novēlot uzdrīkstēties un veidot projektu pieteikumus, lai, apstiprināšanas gadījumā, tos varētu īstenot, gūstot nenovērtējamu pieredzi un ieguvumus izglītības iestādes vajadzību nodrošināšanai un tālākai attīstībai.

Paldies konferences dalībniekiem par izrādīto interesi un praktiskajiem jautājumiem, kas raisa cerības, ka mūsu pieredze projektu īstenošanā varētu kalpot kā iedvesma citu skolu kolēģiem!

Izdrukātā metodiskā materiāla eksemplārus ar novada Izglītības pārvaldes starpniecību centīsimies nogādāt arī tajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupās, kuru pārstāvjiem nebija iespēju piedalīties konferences norisē klātienē.

Kopējās projekta izmaksas - 109 912,00 EUR (100% EU finansējums), Zasas vidusskolas budžets – 30 475,00 EUR

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

 

Informāciju sagatavoja: Zasas vidusskolas skolotāja Baiba Gabranova

Foto: Kaspars Sēlis un no skolas arhīva