Logo ansamblis

2018.gada 1.oktobrī Jēkabpils pilsētas būvvaldē akceptēts būvprojekts “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī”.

Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus ielas pārbūves darbus Dolomīta ielā no Neretas ielas līdz Brīvības ielai:

  • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
  • Kopīgā gājēju un veloceliņa izbūve;
  • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
  • Ielas apgaismojuma izbūve;
  • Teritorijas labiekārtošana

Būvprojekta izstrāde tiek līdzfinansēta no Kohēzijas fonda, projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ ietvaros. 

Kārlis Stars
Projekta vadītājs
Attīstības un investīciju nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

15.11.2018.