Zasas pagasts Izglītība
Akcija atbalstam Ukrainai Zasā

Atsaucoties Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumam visās Latvijas pašvaldībās vienā laikā - 2. martā plkst. 18:00 - izteikt atbalstu Ukrainai, arī Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles skolēni pāris stundu laikā izveidoja darbus, kas, sirsnības un emocionāla atbalsta pārpilni, brīnišķi papildināja gaismas, svecīšu ceļu Zasā, kur pulcējās cilvēki.

Īpašs paldies skolniecēm Rudītei Vasjurinai, Diānai Dāboliņai un Zitai Godļevskai, kā arī skolotājai Andai Svarānei.

Paldies katram, kas šajā tik sarežģītajā situācijā atrod laiku un veidu parādīt, ka mums nav vienalga – aizdedzot svecīti par mieru, ziedojot līdzekļus, rodot iespēju palīdzēt kā nu var!