NVO Projektu jaunumi Aknīste Uzņēmējiem
Automazgātava Aknīstē

Ar LEADER programmas atbalstu SIA “WashSmart” Aknīstē ir īstenojusi projektu “Mūsdienīgas automazgātavas izveide Aknīstē” (Nr.19-05-AL24-A019.2102-000002). Projekta ietvaros tika uzbūvēta 2 boksu pašapkalpošanās automazgātava, kas darbosies visu  diennakti. Beidzot arī Sēlijas pusē, ceļā Daugavpils-Subate-Aknīste-Nereta-Valle-Vecumnieki, būs iespēja nomazgāt savu transportlīdzekli!

Automazgātavas atklāšana notiks 2023. gada 21. decembrī plkst. 14.00 Augšzemes ielā 76B, Aknīstes pilsētā pie jaunās automazgātavas.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 99965.00 EUR, no kurām 69975.50 EUR ir publiskais finansējums.

LEADER projektu īstenošanu finansē Eiropas Savienība ar vietējās rīcības grupas “Biedrība “Lauku partnerība “Sēlija”” pārraudzību. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.