Jēkabpils Plūdi
Ūdens atsūknēšana Pļaviņu ielā

Jēkabpils novada pašvaldības Civilās aizsardzības inženieris Tālis Zalva informē, ka 15. janvāra naktī, plkst. 3.30, situācija Daugavā pie Jēkabpils ir bīstama, bet pagaidām stabila. Ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils ir 8,73 m.

Pašvaldība piesaistījusi hidroinženieri, kas kopā ar pašvaldības vadību un citiem atbildīgajiem speciālistiem nepārtraukti novēro situāciju, kā arī konsultē par plūdu radīto apdraudējumu novēršanas veidiem.

Pašvaldības vadība, drošības dienesti, komunikācijas centrs un citi atbildīgie speciālisti arī naktī turpina veikt savu darbu.

Ja būs krasas izmaiņas notikumu gaitā, mēs par tām ziņosim.