Dunavas pagasts
Plūdi Dunavas pagastā

Ūdens līmenis Dunavas pagastā jau kopš 12. aprīļa turpina kristies un šobrīd ir par aptuveni 30 cm zemāks. Vairāki ceļi joprojām ir applūduši un satiksme posmos, kas bija slēgti, nav atjaunota. Ceļu infrastruktūras bojājumus (klājums, caurtekas) varās novērtēt tikai tad, kad ūdens līmenis nokritīsies līdz normālai atzīmei.

14 mājām ir applūduši piebraukšanas ceļi vai pieguļošās lauku teritorijas. Mājas pašas nav cietušas vai applūdušas. Lielākais postījums būs labības sējumiem.

Jēkabpils novada pašvaldība ir sniegusi tehnisku palīdzību to saimniecību īpašniekiem, uz kuru mājām bija pārplūduši piebraukšanas ceļi. Māju iemītniekiem pašvaldība pirms Lieldienām ir piegādājusi 14 pārtikas pakas.

Ja iedzīvotājiem Dunavas, Dignājas vai Ābeļu pagastā ir nepieciešama palīdzība vai kāda informācija, lūgums sazināties:

  • Dunavas pagasta pārvades saimniecības vadītāja Aina Rimša, tel. 28395556;
  • Dignājas pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs Jānis Raubiška, tel. 29426300;
  • Ābeļu, Dunavas un Dignājas pagastu pārvalžu vadītāja Anda Ķiploka, tel. 29247870.

Nepieciešamības gadījumā, iedzīvotāji aicināti sazināties arī ar Jēkabpils novada pašvaldības policijas dežūrdaļu pa tālruni: 65283888 vai mob.t. 25907965.