namu pārvalde

Namu pārvaldes projektu vadītāja Iveta Ozoliņa stāsta, ka turpinās aprīlī uzsāktie gala sienu siltināšanas darbi mājā Viestura ielā 41 (attēlā), kurus veic SIA "Erbauer group". Maijā sākta daudzdzīvokļu māju tehniskā apsekošana Dignājas, Zasas, Dunavas, Rubenes, Leimaņu un Kalna pagastos. Tehnisko apsekošanu veic SIA “Inaks” sertificēts speciālists un tā nepieciešama, lai izvērtētu māju tehnisko stāvokli, nolietojumu, kā arī noteiktu galvenos remontdarbus, kas pagarinātu māju kalpošanas ilgumu.

Maija sākumā noslēgts iepirkuma līgums par savietotā jumta seguma remontu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 1. Būvdarbus veiks SIA "RST Company", dzīvokļu īpašniekiem ņemot aizdevumu AS "Swedbank" . Tāpat noslēgti divi būvdarbu līgumi. To gaitā plānota jumta seguma nomaiņa, ieejas jumtiņu atjaunošana un citi remontdarbi Aldaunes ielā 3, Ābeļu pagastā. Būvdarbus veiks SIA "JuN". Savukārt SIA "Erbauer group" mainīs jumta segumu un atjaunos ieejas jumtiņus Aldaunes ielā 5, Ābeļu pagastā. Abās mājās būvdarbi tiks veikti jūnijā, dzīvokļu īpašniekiem izmantojot AS "Swedbank" aizdevumu.

 

Foto: SIA JK Namu pārvalde