Jēkabpils

20. februāra Jēkabpils novada domes sēdē, tika apstiprināti saistošie noteikumi ”Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”.

Ir apkopota informācija par lielākajām investīcijām novada teritorijā. 2024.gadā plānots realizēt vairākus ielu un ceļu pārbūves darbus, kuru īstenošana paredzēta divu vai triju gadu periodā, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā un saņemot valsts atbalstu aizdevumu veidā; finansējums no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots ieguldīt vides labiekārtošanas darbos, kā arī plānota Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projektu realizācija un citas novada attīstības un labiekārtošanas aktivitātes.