Projektu jaunumi Variešu pagasts
projekta publicitātes foto

Variešu pagasta “Koklēs” augustā noslēdzās biedrības “Aloksnīte” realizētais LEADER apmācību projekts 22-05-AL24-A019.2207-000002- apmācību nodarbības “Radošs cilvēks- sabiedrības vērtība”. Projekta kopējās izmaksas ir 2000.00 eiro, no tām 90% ir ELFLA LEADER finansējums (1800 eiro) un 10% Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums (200 eiro). Projekta realizēšanas laikā tika sasniegts tā mērķis- veicināt dalībnieku iesaistīšanos attīstības iniciatīvās, dažādu sabiedrības grupu integrāciju, ar praktisku darbošanos veicināt cilvēku radošums. Apmācību nodarbības apmeklēja 12 cilvēki, kurus nodarbību vadītāji iedrošināja būt uzņēmīgiem, radīt pārliecību par savām idejām un spējām tās īstenot pēc apmācību noslēguma. Darbojoties radošo darbnīcu grupā apmācību dalībnieki varēja viens otru papildināt, atbalstīt un iedrošināt. Mūsdienu sabiedrībai ir nepieciešami radoši cilvēki, kas veiksmīgi attīstīta savas prasmes, pielāgojas darba tirgum. Šī brīža situācija valstī un pasaulē ietekmē iedzīvotāju finansiālo un emocionālo labklājību. Piespiedu paradumu maiņa, ikdienas slodzes pieaugums vai dīkstāve visvairāk ietekmē sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu labbūtību. Lai cilvēks nebūtu sociālās vides upuris, viņam jāuzlabo radošā domāšana, pašizteikšanās, jāizvērtē un jāmaina savas ierastās rīcības un attieksmes. Šādas iemaņas bija iespējams apgūt apmācību projektā profesionālu un kompetentu speciālistu vadībā. Līga Diura vadīja makramē jeb mezglošanas nodarbības, kas ir nomierinoša, pat meditatīva rokdarbu tehnika praktisku un dekoratīvu lietu izgatavošanai no dažādām auklām, piem. puķpodu turētāji, sienas dekori.  Nodarbību vadītāja Marina Potjomkina iepazīstināja ar pašcietējošā polimērmāla īpašībām, tika apgūta rotaslietu izgatavošana. Olga Orlova -  zīmēšanu EBRU tehnikā, tajā zīmējums tiek radīts ar krāsām, kuras neizšķīst ūdenī, bet paliek uz ūdens virsmas, veidojot neatkārtojamus ornamentus. Jolanta Rubine iepazīstināja ar apzinātas zīmēšanas metodi - neirografiku, kas aktivizē smadzeņu darbību un palīdz ieraudzīt jaunus risinājumu ceļus.

Pēc apmācību beigām dalībnieki turpinās darboties biedrības telpās un izmantot apgūtās prasmes, kas vienlaicīgi ir arī radošs laika pavadīšanas veids.