Sakas sala

Applūdis un slēgts satiksmei pašvaldības autoceļš Skudras-Galejas-Leicāni posmā no 1,210 km līdz 1,530km.

Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar pašvaldības speciālistiem, kontaktpersonas:

Salas, Sēlpils pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems- t. 26587126

Civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts, t.nr. 25671222

Precīzu shēmu lūgums skatīt pielikumā.

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa