Daugava

28.februāra Jēkabpils novada domes sēdē tika apstiprināti Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.4 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātāun paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Ja ministrijas atzinumā nebūs izteikti iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu, saistošie noteikumi tiks publicēti Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv , kā arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Šie saistošie noteikumi būs arī atbalsts plūdos cietušajām mājsaimniecībām. Pēc saistošo noteikumu publicēšanas, iedzīvotāji varēs pilnā apjomā iepazīties ar to saturu, un nepieciešamības gadījumā vērsties pašvaldībā ar iesniegumu.

Lūgums sekot līdzi pašvaldības aktuālajai informācijai pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv 
 

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa