radiators

Jēkabpils novada dome 2022. gada 25. augustā pieņēma lēmumu Nr. 777 “Par komunālo pakalpojumu tarifiem” (protokols Nr.19, 81.§), apstiprinot siltumenerģijas apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus saskaņā ar 1. pielikumu. 2023. gada 24. augusta sēdē dome apstiprināja grozījumus šajos tarifos, dzēšot 1. pielikuma 3. kolonnu “Siltumenerģijas apgādes tarifs EUR/m2 bez PVN” un izsakot pielikuma 1. un 2. kolonnu šādā redakcijā:

Jēkabpils novada pagasts

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs EUR/MWh bez PVN

Zasas pagasts

85,66

Rubenes pagasts

-

Leimaņu pagasts

-

Kalna pagasts

-

Ābeļu pagasts

86,87

Dignājas pagasts

-

Dunavas pagasts

86,78 

Zīlānu ciems

-

Kūku ciems

-

Spunģēnu ciems

-

Variešu pagasts

76,24

Mežāres pagasts

78,441

Atašienes pagasts

-

Vīpes pagasts

-

1 Mājās ar centralizēto siltumapgādi, dzīvokļiem, kuri atslēgti no centralizētās siltumapgādes, siltumenerģijas apgādes tarifs par stāvvadu ir 25% no realizētās siltumenerģijas MWh.

Jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi stājas spēkā 01.10.2023.

 

Pārvalžu vadītāji ir pārskatījuši siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus Jēkabpils novada Ābeļu, Dunavas, Mežāres, Variešu un Zasas pagastā un veikuši atbilstošus aprēķinus. Jaunie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekti ir iesniegti pamatojoties uz kurināmā, elektroenerģijas, darba samaksas un citām izmaiņām.

Aprēķinot siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, tarifu aprēķināšanai un  noteikšanai izmantota publiski pieejama tarifa aprēķināšanas metodika, kas noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.