Jēkabpils novads Informācija presei
Daugava un aizsargdambis

Šī gada 27.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par finansējuma piešķiršanu aizsargdambja pārbūves projekta īstenošanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 2.1.3.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.   Kopējais projektam pieejamais finansējums ir paredzēts 12,6 milj. apmērā, no tiem 10 757 297,00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) un 1 898 347,00 EUR valsts budžeta līdzfinansējums (15%).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis: “Jēkabpils aizsargdambja pārbūve jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, lai mēs būtu gatavi jau nākamajiem iespējamajiem paliem. Tiklīdz konkrēti būs zināms par aizsargdambja pārbūves darbu uzsākšanu un norisi, noteikti informēsim iedzīvotājus.”

Kā ziņots iepriekš, lai aizsargātu Jēkabpils pilsētu un nodrošinātu drošu aizsargdambja ekspluatāciju turpmākos gados tiks veikta aizsargdambja kreisā krasta pārbūve 5,2 km garumā un aizsargdambja labā krasta pārbūve 1,2 km garumā un papildu pretplūdu zaļās infrastruktūras izveide.

Šobrīd Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu. Līdz ar to pašvaldība plāno, ka augustā varētu tikt iesniegts projekta iesniegums vērtēšanai CFLA un oktobra beigās noslēgt vienošanos ar CFLA par projekta īstenošanu. Savukārt veiksmīgas iepirkumu procedūras rezultātā, aizsargdambja pārbūves darbus varētu uzsākt augusta beigās, lai šogad varētu veikt neatliekamos darbus aizsargdambja stiprināšanā.

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes
Projektu vadības nodaļa