ūdens Saukas pagasts Viesīte
foto

2022.gada 28. aprīļa Jēkabpils novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā”. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā Saukas ezerā.

Saukas ezers atrodas Jēkabpils novada Saukas pagastā, īpaši aizsargājamā teritorijā – dabas parkā "Sauka". Licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā organizē "Saukas dabas parka biedrība", (adrese: Saukas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5224, tālr. 29489088, e-pasts: saukasdabasparks@inbox.lv).

Pieejamie licenču veidi, kopējais skaits un cena:

 • vienas dienas licence – 3000 gab., vienas licences cena EUR 5.00;
 • gada licence – 100 gab., vienas licences cena EUR 80.00;
 • gada licence ar 50 % atlaidi – 50 gab., vienas licences cena EUR 40.00;
 • bezmaksas gada licence – 85 gab., kas ir pieejamas bez maksas.

Licenču derīguma termiņi:

 • vienas dienas licence – derīga noteiktajā datumā;
 • gada licence, gada licence ar 50 % atlaidi un bezmaksas gada licence – derīga no iegādes datuma līdz esošā gada 31. decembrim.

Gada licences ar 50 % atlaidi, ir paredzētas:

 • Saukas ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • Jēkabpils novada Saukas, Elkšņu un Rites pagastu administratīvās teritorijas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu, ne vairāk kā līdz 15 licencēm gadā;
 • personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Licences var iegādāties:

 • "Krogs pie Viktora"  veikals Lonē, tālr. 65229245 no 800–1700;
 • SIA "Meldrupīte" – Neretas DUS, tālr. 65133801 no 0000–2400;
 • SIA "Astarte – Nafta", Aknīstes DUS, tālr. 29505683 no 0000–2400;
 • Laivu bāzē – "Ielejas" – atklātā ūdens sezonas laikā, tālr. 29190659, iepriekš piezvanot;
 • Laivu bāzē – "Ezera Gravāni" – atklātā ūdens sezonas laikā, tālr. 26300463, iepriekš piezvanot;
 • "Saukas dabas parka biedrība" – mehāniskās darbnīcas, Lonē, tālr. 29354377. Darba dienās no 800–1400, vai citā laikā, iepriekš piezvanot;
 • interneta vietnē www.manacope.lv;
 • citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas interneta vietnē www.jekabpils.lv.

Plašāk par licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi, makšķernieku lomu uzskaites kārtība, licences saturs un noformējums, kā arī citiem jautājumiem lasi šeit: https://likumi.lv/ta/id/332407-licencetas-makskeresanas-nolikums-saukas-ezera .

foto