Jēkabpils Tūrisms Vēsture
Ziemas skatā priekšplānā pelēks informatīvais stends ar tekstu dažādās valodās, fonā Daugava

Gada nogalē veikta trīspadsmit informatīvo stendu atjaunošana uz Daugavas aizsargdambja Jēkabpilī.  Šie stendi tika uzstādīti 2012. un 2013. gadā, ietverot informāciju par Daugavas ūdensceļa kultūrvēsturisko mantojumu un Daugavas nozīmi Jēkabpils un Krustpils pilsētu vēsturē.

Desmit gadu laikā stendi bija vizuāli nolietojušies un bojāti. Stendiem ir nomainītas metāla virsmas un uz tām esošā informatīvā apdruka.

Arī turpmāk pilsētas viesiem un iedzīvotājiem stendi ļaus ielūkoties pilsētas vēstures lappusēs un uzzināt kā Daugavas krastos dzīvojuši zvejnieki, kā izskatījusies un darbojusies Daugavas pārceltuve, kāda ir tilta par Daugavu un aizsargdambja tapšanas vēsture, un cik postošus plūdus pilsētai atnesuši Daugavas ūdeņi.

Informāciju stendos papildina vēsturiskas fotogrāfijas no muzeju un kolekcionāru krājumiem. Stendos ietvertā informācija lasāma latviešu, krievu, angļu un vācu valodās.

 

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Tālr.: 29555950

E-pasts: tic@jekabpils.lv

visit.jekabpils.lv