Logo ansamblis

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aktīvi strādā, lai īstenotu vairākus apjomīgus projektus pilsētā. Šajā pavasarī vienlaicīgi noris vairāki projekti ielu tīkla sakārtošanai, kas ir ļoti būtiski, jo ar katru šādu projektu tiek sakārtota ielu infrastruktūra. Marta beigās uzsākti vairāki jauni projekti, piemēram, Neretas ielas pārbūve un vistuvākajā laikā arī Zīlānu ielas pārbūve.

Neretas ielas pārbūve Jēkabpilī

Būvdarbi objektā "Neretas ielas pārbūve Jēkabpilī "(Posmā no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai).

Būvdarbu plānotais izpildes grafiks: 10.12.2018. – 08.01.2020.

Būvdarbu gaitā paredzēts veikt šādus būvdarbus:

 • Asfaltbetona brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Rotācijas apļa izbūve;
 • Kopīgā gājēju un veloceliņa izbūve;
 • Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve;
 • Ūdensvada izbūve;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšana;
 • Ielas apgaismojuma izbūve ar LED gaismekļiem;
 • Videonovērošanas ierīkošana;
 • Vides dizaina objekta “Lūsis” uzstādīšana rotācijas aplī;
 • Teritorijas labiekārtošana.

Būvdarbi objektā “Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī (posmā no krustojuma ar Vienības ielu līdz krustojumam ar Ledus ielu) “

Būvdarbu izpildes grafiks: 04.03.2019. – 30.09.2019.

Būvdarbu gaitā paredzēts veikt šādus būvdarbus:

 • Asfaltbetona brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Gājēju ietves/veloceliņa izbūve;
 • Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Ielas apgaismojuma izbūve ar LED gaismekļiem;
 • Luksofora pārbūve;
 • Satiksmes pārvada pār Kļavu ielu pārbūve;
 • Satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšana;
 • Teritorijas labiekārtošana.

Būvdarbus atbilstoši 2018. gada 8. maijā noslēgtajam projektēšanas un būvniecības darbu līgumam veic SIA "OŠUKALNS", būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzības darbus veic A/S "CEĻUPROJEKTS", būvuzraudzību nodrošina SIA "Baltline Globe". 

Būvprojektu izstrādes, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības kopējās izmaksas sastāda EUR 3 711 495,62, kas EUR 2 344 590,72 apmērā tiek finansēts no Kohēzijas Fonda un valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, EUR 1 366 904,91 Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums projekta līdzfinansēšanai un neattiecināmo izmaksu segšanai.

Zīlānu ielas pārbūve

Būvdarbus objektā plānots veikt 2 posmos:

 1. no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai
 2. no Rīgas ielas līdz Ventas ielai

Būvdarbi objektā "Zīlānu ielas pārbūve Jēkabpilī "(Posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai)

Būvdarbu izpildes grafiks: 06.2019. – 10.2019.

Būvdarbu gaitā paredzēts veikt šādus būvdarbus:

 • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Gājēju ietves izbūve;
 • Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve;
 • Lietus kanalizācijas izbūve;
 • Ūdensvada posma izbūve;
 • Ūdensvada un kanalizācijas aku lūku nomaiņa;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Ielas apgaismojuma izbūve;
 • Teritorijas labiekārtošana;
 • Videonovērošanas kameru uzstādīšana;
 • Autobusa pieturvietu pārbūve
   
  Būvdarbi objektā "Zīlānu ielas pārbūve Jēkabpilī "(Posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai).
  Būvdarbu izpildes grafiks: 06.2019. – 06.2020.
  Būvdarbu gaitā paredzēts veikt šādus būvdarbus:
 • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Gājēju ietves izbūve;
 • Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve;
 • Lietus kanalizācijas izbūve;
 • Ūdensvada posma izbūve;
 • Ūdensvada un kanalizācijas aku lūku nomaiņa;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Ielas apgaismojuma pārbūve;
 • Teritorijas labiekārtošana
   
  Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas izpildes tiesību piešķiršanu būvdarbu izpildei SIA “Ošukalns” kopējā līguma summa bez PVN EUR 1628835,70, būvuzraudzību veiks SIA “K-RDB” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 33030,00, autoruzraudzību nodrošinās SIA “BM - projekts” kopējā līguma summa bez PVN EUR 2730,00.
  Projekta realizācija tiek līdzfinansēta no Kohēzijas fonda, projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ ietvaros.