biedrība Aknīste
afiša

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” aicina vietējos iedzīvotājus, iedzīvotāju kopienu  veidotājus uz tikšanos Aknīstē, lai kopīgi pārrunātu turpmāko sadarbību, informējot par  Lauku partnerības Sēlija darbību un noskaidrojot sabiedrības vēlamo virzienu partnerības teritorijas turpmākā attīstībā.

Informējam, ka biedrība “Lauku partnerība Sēlija” ir uzsākusi jaunu projektu ‘’Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” darbības pilnveidošana un stiprināšana” projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības "Lauku partnerības Sēlija” darbību, stiprinot tās cilvēkresursu kapacitāti, kā arī sekmējot stratēģisko attīstību turpmākai izaugsmei. Izstrādājot biedrības darbības stratēģiju 2023.-2027. gadam, uzdevums ir radīt visiem biedriem pieņemamu, saprotamu rīcības plānu attīstībai, līdz ar to tās izveidē būtisks ir sabiedrības viedoklis.

Tikšanās laikā tiks apkopotas vērtīgas pieredzes, lai kopīgi izstrādātu Lauku partnerības Sēlija vēlamo virzienu. Tikšanās laikā strādāsim pie organizācijas nākotnes redzējuma, novērtēsim padarīto, analizēsim šī brīža situāciju. Darba metodes - sarunas, grupas darbs un ideju ģenerēšana.

Tikšanās vieta un laiks:

  • 10. oktobrī plkst.18.00 kafejnīcā “Kalniņā” (Skolas iela 7, Aknīstē, Jēkabpils nov.) iedzīvotāju tikšanās.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku reģistrēšanās plkst. 17:30-18:00;
  2. Informācija par Lauku partnerības Sēlija darbības virzienu plkst. 18:00-18:10;
  3. Jēkabpils novada, partnerības teritorijas, iedzīvotāju aptaujas anketu rezultātu prezentācija plkst.18:10 – 18:30;
  4. Informācija par valsts un pašvaldības atbalstu 2022/2023 plkst.18:30 – 19:00;
  5. Armijas kapteinis Ainārs Krušāns informēs, kā rīkoties ārkārtas gadījumos plkst. 19:00-19:30.
  6. Noslēgumā - vakara kafija,  sarunas par nākotni.