Projektu jaunumi

Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka pārbūves darbi Brīvības ielas posmā no R. Blaumaņa ielas norit saskaņā ar grafiku. Objektā ir uzsākta siltumtrases izbūve un turpinās inženiertīklu izbūve - lietus kanalizācija, ūdensvads, elektrības un vājstrāvas izbūve.

Uzsākti darbi ceļa posmā no Celtnieku ielas līdz Kārklu ielai, iespējami satiksmes ierobežojumi.

Kopumā pārbūves ietvaros paredzēts veikt Brīvības ielas pārbūvi posmā no R. Blaumaņa ielas līdz Dolomīta ielai, pārbūvējot Brīvības un Dolomīta ielu krustojumu par rotācijas apli, to saslēdzot ar jau pārbūvēto Dolomīta ielu. Tiks izbūvēta gājēju un velosipēdistu satiksmes infrastruktūra visā pārbūvējamā posma garumā.

Darbus veic SIA “Ošukalns” projekta  “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.