Viesītes koka skulptūras

Darbi Viesītes pilsētā maijā un jūnija sākumā

 Pabeigts sabiedriskās tualetes remonts, nomainīta santehnika un veikti krāsošanas darbi.

Pilsētas skvēros tiek pļauta zāle, veikti sakopšanas darbi Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta kapsētās.

 Vasaras sezonai sagatavoti ziedu stādījumi pilsētas puķu dobēs.

Veikta pašvaldības grantēto ceļu un ielu  posmu apstrāde ar pretputekļu līdzekli.

Veikti sakopšanas un labiekārtošanas darbi publiskajās atpūtas vietās pie Viesītes un Saukas ezera.

Sagatavota malka nākamajai apkures sezonai Viesītes Veco ļaužu namam.

Strādājam pie Vides objektu sagatavošanas Līgo svētkiem.

Elkšņu pagasts

Elkšņos, pagasta centrā, notiek  zāles pļaušana.

Notiek vides objektu sakopšana Ormaņkalnā, Puķu stādījumu ierīkošana Elkšņu ciemata centrā pie pagasta pārvaldes, kā arī dekoru izgatavošana pagasta svētku noformēšanai.

Veikti dažādi darbi pagasta kapsētās- atvesta smilts, nomainīts akas rullis Kristūžu kapsētā un uzpildīts ūdens konteiners Klauces kapsētā.

Rites pagasts

Notiek malkas sagatavošana nākamajai apkures sezonai.

Veicam pagasta kapsētu sakopšanu un apzaļumošanu.

Ikdienas teritorijas uzturēšanas darbi.

Sastādītas un iekārtotas vasaras ziedu dobes.

Sakoptas ceļmalas pašvaldības ceļam R12 (Ķīseļi- Muitnieki). Izzāģēti krūmi.
 

Informāciju sagatavoja: Sanita Lūse
Pārvaldes vadītājs (Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Saukas pagasts , Rites pagasts, Elkšņu pagasts), Viesītes pilsētas pārvalde

Saukas pagasts

Maijā tika stādītas puķes un drīz jau tās priecēs gan pašas puķu stādītājas – Vitu Laškovu un Ināru Vērenieci, gan pagasta iedzīvotājus.

Sakoptas pagasta kapsētas – iestādītas ziemcietes, hortenziju krūmi.

Pabeigti remontdarbi pagasta zālē – nomainīti radiatori, veikts kosmētiskais remonts, nomainīts apgaismojums.

Nomainīta caurteka uz ceļa SA11 Niedras – Prodiņi.  Pagaidām pagastā nav veikti ceļu atputekļošanas darbi laikapstākļu dēļ, jo ir pārāk sauss, lai to darītu.

Vēlot pagasta iedzīvotājiem un darbiniekiem labu, saulainu un darbīgu vasaru,


Daiga Pērkone
Saukas pagasta pārvaldes saimniecības vadītāja