Eiropas sociālais fonds

Jēkabpils pamatskolas 1.a un 1.b klases skolēni, audzinātājas un atsaucīgie skolēnu vecāki kopā ar Vides un civilā aizsardzības dienesta vadītāju Ilmāru Lukstu, iepazīstot un pilnveidojot ne tikai sadarbības, uzmanības, pacietības prasmes, bet arī apgūstot prasmi pielietot darbā kokmateriālu, āmuru un naglas 4.un 5.aprīlī izgatavoja 49 putnu būrīšus strazdiem. Izgatavotos būrīšus, bērni kopā ar vecākiem varēja ņemt līdzi un izvietot savu pagalmu un piemājas koku zaros, lai ikdienā vērotu to pielietojumu un putnu mitināšanos.

Paldies SIA “Silpec” par dāvināto kokmateriālu un Ilmāram Lukstam par atsaucību un nodarbību vadīšanu.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

PKK Laura Ābola