Daugava Jēkabpils Sabiedrība Drošība Plūdi
foto

Saistībā ar ūdens līmeņa paaugstināšanos, Daugavā pie Jēkabpils, aizsargdambim piegulošajās ielās iespējama pagrabu applūšana.

Ūdens līmenim paaugstinoties, šobrīd Kārļa Skaubīša, Krasta, Pļaviņu, Dārznieku, Zvanītāju un citās aizsargdambim pieguļošajās ielās, gar aku grodiem veidojas ūdens sūces. Lēnām applūst piebraucamie ceļi.

Šobrīd šajās plūdu teritorijās ir iespējama dārzu, pagrabu un piebraucamo ceļu applūšana.

Lūgums iedzīvotājiem atslēgt pagrabos elektroierīces, pārkārtot uz augstākiem plauktiem pārtikas krājumus un parūpēties par mājdzīvniekiem.

Nepieciešamās palīdzības gadījumos lūgums iedzīvotājiem sazināties ar izpilddirektoru Uldi Skreiveru mob.tel. 25416435, namu apsaimniekotājiem vai zvanīt uz ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.

foto