Jēkabpils

Mīļie Jēkabpils novada iedzīvotāji!

Milzīgs un neatsverams paldies visiem, kuri Daugavas plūdos nestāvēja malā, bet ar savu darbu, atbalstu, palīdzēja mums visiem!

Janvāra vidū negaidot izveidojās liela vižņu masa Daugavā, kas aizsprostoja Daugavu no Pļaviņām līdz pat Jēkabpils augštecei, līdz ar to izveidojās situācija, kura nav bijusi varbūt pat vairāk nekā 40 gadus. Upes plūdums tika apturēts un plūdu zona izveidojās tieši Jēkabpilī. Applūda daudzas vietas Jēkabpilī un bija nepieciešams liels cilvēku atbalsts, un liels fiziskais spēks, lai izdarītu lietas, kas glābtu pilsētu no lielas nelaimes.

Šajās pilsētai ārkārtīgi svarīgajās dienās cilvēki pašaizliedzīgi, ar 100% atdevi, iesaistījās dambja glābšanas darbos.

Tāpēc no sirds vēlos pateikt PALDIES visiem- gan tiem, kuri palīdzēja fiziski, gan tiem, kuri palīdzēja morāli, gan tiem, kuri atbalstīja tos, kuri fiziski strādāja uz dambja. Tikai visiem kopā, pateicoties milzīgajam darbam, mums izdevās nosargāt dambi un paglābt pilsētu no lielas katastrofas.

Paldies katram, kurš nestāvēja malā, bet darīja un palīdzēja!

PALDIES pašvaldības vadības komandai:

Vietniekam attīstības jautājumos Kārlim Staram,

Vietniekam izglītības un kultūras jautājumos Alfonam Žukam,

Vietniekam veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivaram Vanagam,

Domes deputātam un komiteju vadītājam Ainaram Vasilim.

Paldies visai Civilās aizsardzības komandai, kura pilnā apjomā jau no 8. janvāra sāka savu darbu; tikāmies katru rītu un apspriedām visas diennakts problēmas sakarā ar plūdu draudiem, liels paldies jums par darbu!

Civilās komisijas sastāvā ir gan pašvaldības pārstāji, gan vairāku iestāžu un drošības dienestu pārstāji, tādēļ liels paldies:

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītājam Ilmāram Lukstam un atbildīgajiem speciālistiem, kuri nepārtraukti 24 stundas diennaktī sekoja līdzi situācijai un darīja visu iespējamo,

Jēkabpils novada pašvaldības Civilās aizsardzības inženierim Tālim Zalvam,

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandierim Dzintaram Cvilikovskim un visai komandai, kura bija uz trauslās glābšanas robežas un bija gatava glābt jebkurā situācijā,

Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšniekam Rolandam Bērziņam un darbiniekiem,

Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona komandierim Ventam Kodoram un zemessargiem, kuri visas diennaktis bija klāt un palīdzēja, kur vien bija nepieciešams,

Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšniekam Indulim Surkulim un darbiniekiem,

AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskās daļas vadītājam Andim Rūtiņam un darbiniekiem,

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvei Sarmītei Paeglītei.

Liels paldies hidrologiem Oskaram un Haraldam par rūpīgu un nepārtrauktu darbu šajās kritiskajās diennaktīs.

Liels paldies visām kapitālsabiedrībām un to vadītājiem:

Neatsverams paldies SIA “Jēkabpils ūdens” valdes priekšsēdētājam Artūram Smagaram un viņa komandai, kura nenogurstoši vairākas diennaktis sūknēja ūdeni no zemāk applūdušajām vietām.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Gluham, Aigaram Začestam un komandai.

SIA “Jēkabpils Autobusu parks” valdes priekšsēdētājai Aijai Veterei un darbiniekiem,

SIA “JK Namu pārvalde” darbiniekiem, kuri cīnījās ar visiem plecu pie pleca.

SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīca” vadībai, kurai plūdu draudu dēļ pirmo reizi Latvijas vēsturē, no slimnīcas nācās evakuēt pacientus.

Liels paldies uzņēmējiem:

SIA
“Jēkabpils PMK” valdes loceklim Mārim Dimantam, būvdarbu vadītājam Mārim Avenam un darbiniekiem,

SIA “Ošukalns” valdes priekšsēdētājam Aigaram Nitišam, ceļu būves nozares vadītājam Jānim Haukam, būvdarbu vadītājiem un visai komandai,

SIA “LV Roads” vadītājam Ivaram Joelim un viņa komandai,

ZS “Daugava” vadītājam Sergejam Ivanovam un viņa komandai,

SIA “MTE” un SIA "Vidzemes būvnieks”, kuru ekskavatoristi ļoti bīstamos apstākļos strādāja uz Daugavas, lai pēc iespējas vairāk radītu straumes efektu un aizvadītu ūdens masas no applūstošajām teritorijām.

Jēkabpils novada pašvaldības administrācijai:

izpilddirektoram Uldim Skreiveram, izpilddirektora vietniecei Anitai Moskovskai,

Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšniekam Indulim Surkulim un komandai,

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļai, iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistiem un vadītājai Margitai Liepiņai, nodrošinot nepārtrauktu krīzes komunikāciju sabiedrībai,

Informācijas tehnoloģiju nodaļai un tās vadītājam Edgaram Katiņam,


Klientu apkalpošanas nodaļai,

Attīstības pārvaldes darbiniekiem no Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas, Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas un Projektu vadības nodaļas,


Paldies Krustpils, Kūku, Ābeļu, Aknīstes, Gārsenes, Asares, Viesītes, Salas, Sēlpils, Krustpils un Zasas pagastu pārvaldēmpārvaldniekiem un atbildīgajiem speciālistiem.

Īpašs paldies par nepārtrauktu darbu un atbalstu iedzīvotājiem:

Andrai Muncei (Krustpils), Andrim Naidovskim (Kūkas), Andai Ķiplokai (Ābeļi), Raimondam Jaudzemam (Sala) un SIA “Vīgants” vadītājai Ritai Audriņai.

Paldies par iesaisti un palīdzību:

Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils 3. vidusskolas kolektīviem par palīdzību iedzīvotāju izmitināšanā,

LMT Biznesa klientu centra Jēkabpils vadītājai Intai Eglītei ar savu komandu, kas jau preventīvi veica darbus, lai gadījumā, ja rastos problēmas ar sakariem, tiktu nodrošināta alternatīva.

SIA “Bezdelīgas” Baibai Zubai un viņas komandai,

SIA “Ceļavējš” komandai.

Liels paldies brīvprātīgajiem no mūsu novada un visas Latvijas, kuri izteica vēlmi palīdzēt!

Paldies Jelgavas un Daugavpils pašvaldībām, kas atsūtīja pašvaldības policijas ekipāžas, paldies arī visām pārējām Latvijas pašvaldībām, jūs visi bijāt gatavi atsaukties un palīdzēt! Ar jūsu atbalstu mēs jutāmies stipri un darījām visu, kas mūsu spēkos!

Paldies medijiem Jēkabpilī un visā Latvijā, Baltijā, kā arī Eiropā, kuri iesaistījās informācijas izplatīšanā savos komunikācijas kanālos un iedzīvotāju apziņošanā!

Ja kādu arī nenosaucu, jebkurā gadījumā saku sirsnīgu paldies, jo esmu pārliecināts, ka ikviens bija gatavs nākt palīgā Jēkabpilij.

Paldies iedzīvotājiem, kas juta līdzi un atbalstīja. Mēs bijām saliedēti un viens otru atbalstoši, un ar šo savu rīcību bijām spēks un atbalsts savai pilsētai.

Paldies Jums!