Plūdi
Applūst Zeļķu tilts Jēkabpils novadā

Šodien, 9. janvārī, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sasauca pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sēdi.


Sēdē piedalījās domes vadība, pašvaldības atbildīgie speciālisti, Zemessardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī citi atbildīgo dienestu pārstāvji. 
Komisijas sēdē tika pārrunāti jautājumi par Jēkabpils novada teritorijām, kurās šobrīd ir īpaši nepieciešama pastiprināta uzmanība un atbildīgo dienestu regulāras dežūras. Komisijas vadītājs R. Ragainis īpaši uzsvēra atbildīgo dienestu operatīvu gatavību un rīcību plūdu gadījumā, kā arī savlaicīgu iedzīvotāju brīdināšanu un evakuāciju pēc nepieciešamības.  


Sanāksmē kopā ar atbildīgajiem speciālistiem pārrunāta rīcība dažādās situācijās, aktualizēts jautājums par materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī iedzīvotāju evakuāciju, ja, applūdušajās teritorijās, situācija būs kritiska un būs nepieciešams operatīvi rīkoties.


Jēkabpils novada teritorijā šobrīd patstāvīgi dežurē novada pašvaldības policija, arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki seko plūdu draudu situācijas attīstībai Daugavā.

❗️Aicinām iedzīvotājiem plūdu apdraudējumu gadījumā sazināties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.


Nākamo sēdi komisijas pārstāvji vienojās sasaukt, izvērtējot situāciju un apstākļus dabā.