Jēkabpils novads Informācija presei
Ekskavators strādā pie Jēkabpils aizsargdambja

Lai aizsargātu no plūdiem Jēkabpils pilsētu un nodrošinātu drošu aizsargdambja ekspluatāciju turpmākos gados, tiek izstrādāts būvprojekts aizsargdambja pārbūvei.  Būvprojekts ir noslēguma stadijā un drīzumā plānots to iesniegt saskaņošanai tehnisko noteikumu izdevējiem. Pašvaldība plāno, ka būvprojekts tiks saskaņots ar atbildīgajām valsts un pašvaldības iestādēm līdz Līgo svētkiem, lai jūnijā varētu izsludināt iepirkumu uz būvdarbiem. Veiksmīgas iepirkumu procedūras rezultātā, aizsargdambja pārbūves darbus varētu uzsākt augustā.

Aizsargdambja pārbūves projekta finansēšanai ir paredzēts saņemt atbalstu no Kohēzijas programmas 2.1.3.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi”. Kopējais projektam pieejamais finansējums paredzēts 12,6 milj. apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% un valsts budžeta līdzfinansējums 15%). Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi atsevišķus Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumus šī projekta īstenošanai. MK noteikumu projekts šobrīd ir saskaņošanā. Plānots, ka līdz jūnija beigām noteikumi varētu tikt apstiprināti Ministru kabinetā.

Pēc MK noteikumu apstiprināšanas, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) izstrādās projektu iesniegumu atlases nolikumu. Pašvaldība plāno augustā iesniegt projekta iesniegumu vērtēšanai CFLA un oktobra beigās noslēgt vienošanos ar CFLA par projekta īstenošanu.

Jēkabpils novada pašvaldības
Attīstības pārvalde