NVO
Muzejistaba Laipa

Jēkabpils novada Dignājas pagastā kopš 2012. gada darbojas muzejtelpa “Laipa”, kura ir novada Kultūras pārvaldes paspārnē. Muzejtelpa darbiniece Inta Stroža, sadarbojoties ar iedzīvotājiem, vietējām iestādēm, organizācijām visu gadu garumā ir uzkrājusi dažādus materiālus vietējās kopienas vēsturisko liecību saglabāšanai.

Ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu ir izveidota ekspozīcija “Dignāja laiku lokos”. Ekspozīcijā ir apkopota informācija par Dignājas pilskalnu, muižām, par Pasaules kariem un neatkarības gadiem, par kultūras dzīvi - ansambļiem, pūtēju orķestri, koriem, folkloru, var aplūkot arheoloģiskos izrakumos Dignājas pilskalnā atrastos akmens rīkus, Dignājas pasi, tautastērpu.2023. gada 22. septembrī norisinājās izstādes atklāšana, kur Inta Stroža par katru eksponātu izklāstīja garu un aizraujošu stāstījumu par dignājiešiem un notikumiem Dignājas apkaimē. Folkloras kopa "Dignōjīši" pieskandināja "Laipu" ar dziesmām. 

Ekspozīciju iespējams apskatīt, iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar Dignājas pagasta pārvaldi (26354670) vai Ilgu (28813785).

 

Biedrības “Cirkuži” vārdā

Inga Stūrmane