Energoresursi Jēkabpils novads
lampa

Informējam, ka no 1.oktobra līdz 30.aprīlim Jēkabpils novada teritorijā tiks pakāpeniski ieviesti dažādi energoresursu taupīšanas pasākumi.

Plānots pilsētu, ciemu un lauku teritoriju iestādēs samazināt elektroenerģijas patēriņu, nomainot vecos energo neefektīvos gaismekļus. Iestādēs - brīvdienās, svētku dienās un skolēnu brīvdienās plānots izslēgt elektriskās ūdens uzsildes iekārtas (boilerus), kā arī kondicionēšanas un vēdināšanas iekārtas tiks izslēgtas ārpus darba laika. Ja iespējams – uzstādīs automatizēti. Apgaismes iekārtas tiks izmantotas tajā gadījumā, ja ir nepietiekošs dabiskais apgaismojums. 

Pilsētās, ciemos un lauku teritorijās noteikta arī telpu temperatūra:

  • Skolās - nosakot maksimālo telpas temperatūru 21ºC, darba dienās no 7.30 - 19.30, ārpus darba laika no 19.30 - 7.30 telpas temperatūra 16ºC
  • Bērnudārzos - nosakot maksimālo telpas temperatūru 23ºC, darba dienās no 7.00 - 19.00, ārpus darba laika no 19.00 - 7.00 telpas temperatūra 17ºC
  • Maksimālā telpas temperatūra 16ºC, brīvdienās, skolēnu brīvlaikā un svētku dienās

Ja iestāde tiek izmantota brīvdienās, svētkudienās vai skolēnu brīvlaikā, tad 1 stundu pirms telpu izmantošanas nodrošinās telpas temperatūru 21ºC. Durvis starp telpām ar atšķirīgu temperatūras režīmu jātur aizvērtas. Jānovērš logu turēšana pasīvā ventilācijas režīmā. Efektīvākā vēdināšana – 5-15 min. pilnībā atvērti logi.

Vēdinot telpas (atverot logus), apkures radiatoru regulatori ir jāaizgriež pretaizsalšanas režīmā, kur tas ir iespējams, lai nepieļautu nevajadzīgus siltuma zudumus. Darbinieks, kas pēdējais atstāj telpas darba laika beigās, pārbauda, vai atbilstoši šiem principiem ir izslēgti nevajadzīgie enerģijas patērētāji.

energotaupības pasākumi
energotaupības pasākumi

Jau ziņojām arī par taupības pasākumiem - ielu apgaismojumu. 

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju būt saprotošiem un energoresursu taupības pasākumus iekļaut arī savā mājsaimniecībā - atvērti logi, atvērtas durvis ietekmē siltumenerģijas patēriņu.

Īpaši tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzīvokļu mājās - katra iedzīvotāja uzvedība viņa atsevišķajā dzīvoklī atstāj iespaidu uz ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu. Piemēram, ja kāds izdomā apkures sezonas laikā dzīvoklī nomainīt logus, rēķini palielināsies visiem ēkas dzīvokļiem, jo palielināsies ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš. Tāpat arī aicinām vienoties ar kaimiņiem un bez vajadzības neturēt vaļā kāpņu telpu durvis, logus un pagraba durvis.