Sports Variešu pagasts Kultūra
afiša

Visi novada iedzīvotāji un viesi laipni aicināti piedalīties “Vasaras jampadracī” Variešos, 10.septembrī!

Futbola turnīrs ģimenes svētku dienas ietvaros tiek organizēts ar mērķi popularizēt futbolu, kā līdzekli veselīgam dzīvesveidam un iesaistīt sporta nodarbībās jauniešus un stiprināt veselību.

Visas turnīra spēles tiks izspēlētas Variešu pagasta ģimenes svētku laikā no plkst.11:00 Variešos. Ar precīzu spēļu grafiku pieteikušās komandas tiks informētas pirms turnīra sākuma.

Sacensībās var piedalīties jebkurš. Komandas sastāvā jābūt 2 pieaugušajiem un 4 bērniem + 1 rezervē, kurš ir pieteicis savu komandu dalībai  turnīram.

Komandas pieteikums iesniedzams pa epastu variesubiblioteka@inbox.lv, vai iesniedzot klātienē Variešu bibliotēkā līdz 08.09.2022 plkst. 00:00.

Tiekamies!

Pasākumu organizē Jēkabpils novada Variešu bibliotēka un Variešu tautas nams.

afiša