Jēkabpils pakalpojumi
foto

SIA JK Namu pārvalde piedāvājums iedzīvotājiem iesaistīties „Altum” programmā „Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums” ir sasniedzis pirmos rezultātus.

Programmas iespējas var izmantot katras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji, tomēr, ņemot vērā, ka daudzām mājām tika konstatēti neatliekami veicami darbi, Namu pārvalde kā pirmos aicināja uz pārrunām šo māju iedzīvotājus, lai izlemtu par nepieciešamo remontu izdevumu apmaksas nosacījumiem.

Sadarbībā ar iedzīvotājiem, izmantojot AS "Swedbank" aizdevumu, SIA “JuN” jau ir veicis jumta nomaiņu mājai Rīgas ielā 100, savukārt mājai Rīgas ielā 104 ir atjaunotas skursteņgalvas un jumts tiks mainīts, tiklīdz iestāsies tam labvēlīgi laika apstākļi.

Arī mājas Celtnieku ielā 5C iedzīvotāji lēma par labu aizdevuma programmai, un SIA “Erbauer group” novembrī ir veicis logu nomaiņu koplietošanas telpās, kā arī karstā ūdens cauruļvadu nomaiņu no siltummaiņa līdz stāvvadiem pagrabā un bēniņos. Šobrīd mājā maina siltumapgādes tīklus, kam sekos jumta remonta darbi.

SIA JK Namu pārvalde projektu vadītāja Iveta Ozoliņa apstiprina, ka dalībai programmā ir piekrituši arī  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Aldaunes ielā 5 un Aldaunes 3, Brodos, Ābeļu pagastā, kā arī Slimnīcas ielā 1, Dārzu ielā 2 un Dārzu ielā 3, Rīgas ielā 162 un Rīgas ielā 216D, Jēkabpilī, iedzīvotāji. Šīm mājām ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija jumta segumu nomaiņai, lai jau nākamā gada sākumā varētu izsludināt būvdarbu iepirkumus nepieciešamo darbu īstenošanai.

Namu pārvalde pateicas iedzīvotājiem par sadarbību un atzinīgi novērtē lēmumu izmantot aizdevumu iespējas šajā laikā, jo apzinās, ka, gadiem ilgstoši veicot uzkrājumus, ieplānoto darbu izmaksas pieaug un māju remontdarbus nākas atlikt.

Katra sakārtota ēka ne tikai padara patīkamāku ikdienu tās iedzīvotājiem, bet arī palīdz mūsu pilsētai un novadam kļūt skaistākam, un tas ir iespējams, iedzīvotājiem aktīvi iesaistoties māju apsaimniekošanā!