foto

Saistībā ar straujo ūdens līmeņa paaugstināšanos Jēkabpils novadā, iespējama plašāku teritoriju applūšana.

Plūdu draudu gadījumā, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.

Nepieciešamības gadījumā, iespējams sazināties ar Jēkabpils novada pašvaldības policijas dežūrdaļu:

  • 65283888;
  • 25907965.

Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās.

Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības, kā arī valsts informācijas kanālos:

foto