Rubenes pagasts
Sēlijas un Latvijas karogi plīv mastos pie bijušās Kaldabruņas skolas ēkas

Projekta sasniegtie rezultāti:

  • Pie Kaldabruņas skolas uzstādīti divi karogu masti ar Latvijas un Sēlijas karogiem;
  • Noorganizēts karogu pacelšanas pasākums, kurā koncertu sniedz Rubenes pagasta kultūras nama folkloras kopa „Kāre”, un Aknīstes senioru folkloras kopa „Čukurs”. Pasākumā piedalās vietējās kopienas iedzīvotāji un viesi;
  • Akcijai tiek nodrošināta Latvijas līmeņa publicitāte, tādējādi popularizējot gan Sēlijas vēsturisko zemi, gan Jēkabpils novadu kā spilgtu tās teritoriju.

Projekta realizācija tika  uzsākta 2022. gada maijā, iegādāti divi karogu masti, to uzstādīšanas vietas saskaņotas ar Rubenes pagasta pārvaldi.Tāpat iegādāti arī Sēlijas un Latvijas karogi.

Par karogu mastu uzstādīšanu, pamatnes betonēšanu, noslēgts līgums ar SIA „Grantiņi”, kas cenu aptaujas rezultātā ir atzīts par piedāvājumu ar zemāko cenu. Pakalpojuma sniedzējs veica rakšanas, betonēšanas un uzstādīšanas darbus, teritorijas sakopošanā talkas veidā iesaistījās biedrības biedri.

Karogu pacelšanas pasākums norisinājās 2022. gada 17. Jūnijā ar nosaukumu „Saulgriežu pļavā, saulgriežu debesīs”. Pasākuma finansējums tika nodrošināts no SIF atbalstītā projekta „Sēlijas ģimeņu vasara”, tā rezultātā bija iespējams nodrošināt radošās darbnīcas ģimenēm un cienastu, kā arī panākt plašāku pasākuma publicitāti un piesaistīt lielāku auditoriju. Saskaņā ar projektā „Karogi Sēlijas mastos” plānoto, pasākumā koncertu sniedza Rubenes kultūras nama folkloras kopa „Kāre”, viesos ieradās arī Aknīstes senioru folkloras kopa „Čukurs”. Pasākumā piedalījās 44 cilvēki.

Projekta rezultātu publicitāte tiek nodrošināta vēl līdz šim brīdim, atklāšanas pasākuma fotogrāfijas izmantojot biedrības notikumu reklāmā, tāpat – projekta rezultāts ir ilgtermiņa, tas atrodas redzamā vietā, tādējādi popularizējot gan Sēlijas vēsturisko zemi, gan Jēkabpils novadu.