NVO

19. jūlijā Unguru draudze ar mācītāju Ēvaldu Bērziņu un ģimeni un pārējiem iedzīvotājiem devās svētceļojumā, kas tika rīkots projekta "Katrs ir radīts, lai izdzīvotu savu brīnišķīgo stāstu" ietvaros. Projekta mērķis bija iesaistīt pagasta sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus un sniegt viņiem garīgu iedrošinājumu, parādīt, ka jebkurās grūtībās ir cerība uz labu nākotni. Tika apzināti interesenti un izstrādāts kopīgs brauciena maršruts.

Svētceļojums iesākās ar Dievvārdu, Slavēšanas dziesmām un kopīgu lūgšanu.

Bruknas muiža, kas ir Kalna Svētību Kopiena. Tā ir vieta. Tie ir darbi. Tie ir cilvēki. Brukna tā ir kopiena ar svētām vērtībām.

“…mēs kā atvērti ziedi. Ko Dievs piepilda ar savu dzīvību, prieku, drosmi un mieru.”

Ir vietas, kurās pretēji gaidītajam, dzīve atveras pārpilnībā un dažreiz velta negaidītas dāvanas. Tāda ir Bruknas Kalna Svētību kopienu-atkarību alternatīvās dziedināšanas centrs. Kopienas katoļu priesteris Andrejs Mediņš, viņa ģimene un domubiedri nodibināja 2001.gadā. Kredo ir DIEVS, DABA UN DARBS. Šeit ticība ir garīgais pamatnoteikums, lai cilvēki, kas ir ievainoti, vēl vairāk nesāpinātu sevi un citus. Kopiena ir ekumēniska. Nav svarīgi, vai cilvēks pieder kādai konfesijai, vai ir neticīgs pret garīgiem meklējumiem. Pats galvenais ir apzināta motivācija mainīt dzīvi, kas ir brīvprātīga izvēle. Šeit ir savstarpēja sadarbība, izpratne par vērtībām. Kopiena atvērta visām kultūras un mākslas aktivitātēm. Sagaidot mūs, sieviete reizē arī gide, pastāstīja arī par ikdienas, rīta un vakara lūgšanām, ik svētdienas dievkalpojumiem un savu dzīvesstāstu kā piedzimšanu no jauna – dzīvi bez atkarībām, gan arī to, ka Andrejs Mediņš ir izveidojis šo skaisto ainavu – dārzu ar ziedošiem augiem, košumkrūmiem, īpašiem kokiem.

Dodamies tālāk, pa ceļam piestājot atpūsties. Biedrības “Ungurmuiža” vadītāja aicināja sastāties divās komandās un piedalīties jautrās aktivitātēs.

Tālāk Bārbeles pamatskola. Ar garīguma pieskaņu, kuru arī ir dibinājis priesteris Andrejs Mediņš. Mūsu skatam vispirms lielais divplāksnis -lidmašīna. Bērni tajā ar prieku arī pabija un fotografējās. Nelieli lidaparāti atradās arī skolā. Kā veldze dvēselei, mums bija īpaši greznā, skaistā kapella- daļēji zaļganā stiklā veidotā un  gaismas ķermeņiem ar telpaugiem. Tajā atradās ērģeles, divas ģitāras, uz katra galdiņa lūgšanu rožu kronis. Skolā pie ieejas durvīm bērnu dažādi keramikas darbiņi.

Tālāk devāmies uz Skaistkalnes Romas Svētā Pētera katoļu baznīcu. Šeit mēs sastapām arī pašu priesteri Andreju Mediņu un ērģelnieku, kuri mums veltīja arī vairākus ērģeļmūzikas skaņdarbus. Vis jutāmies svētlaimīgi un līdz pat asarām aizkustināti.  Mums patiess prieks par ļaudīm no tālām zemēm, kas daudz ko ziedojuši baznīcai un Andrejam Mediņam.

Tālāk ceļš uz Kurmeni, kur dzīvo patreiz pats priesteris. Apskatam Kurmenes Romas katoļu baznīcu. Silti tiekam uzņemti Kurmenes draudzē.

Pēc tam ceļš mājup, ar Dievvārdu, pateicību, kopīgu lūgšanu.

Dziļā cieņā pateicībā Dievam un  biedrībai “Augšistaba” sadarbībā ar biedrībām “Aloksnīte” un “Ungurmuiža”, Variešu bibliotēkai un Jēkabpils novada pašvaldībai par atbalstu un iespēju būt kopā.