Poļu biedrības "Rodacy" ansamblis

Jēkabpils novada pašvaldībai piedāvātā projekta ietvaros poļu biedrība „RODACY” īstenoja projektu „Literatūras-muzikāls pasākums “Anna German, dziesma un liktenis” Annas German piemiņai”.

Pasākumā piedalījās mazākumtautību kolektīvi: baltkrievu biedrība „Spatkanne”, krievu biedrība „Rodņik”, ukraiņu biedrība „Javir”, Krustpils kultūras centra krievu vokālais ansamblis „Bariņa”, poļu biedrības „Rodacy” vokālais ansamblis „Zgoda”. Kolektīvi izpildīja gan Annas German komponētās dziesmas, gan dziesmas no Annas German repertuāra.

Klausītāji Poļu biedrības "Rodcy" pasākumā

2022. gada 20. augustā Krustpils kultūras centrā notika pirmais koncerts. Atsaucība bija liela – mazā zāle bija pilna. 2022. gada 23. septembrī savu programmu poļu biedrība „Rodacy” kopā ar mazākumtautības kolektīviem prezentēja Mežāres Tautas namā. 2022. gada 7. oktobrī poļu biedrība „RODACY” vokālais  ansamblis „Zgoda’, deju kolektīvs „ROSA” kopā ar ukraiņu biedrības solistiem sniedza koncertu pansionātā  „Jaunāmuiža”. Koncerts izvērtās ļoti emocionāls un piepildīts.

Mums ir liels gandarījums par radīto prieku cilvēkiem, par smaidošām sejām un spožajām acīm, kas raudzījās uz mums un brīžiem dungoja līdzi.

Gribam pateikt paldies Krustpils kultūras centra darbiniekiem, Mežāres tautas nama vadītājai Jūlijai Orlovai, pansionāta sociālajiem darbiniekiem par atbalstu un organizēšanu, Jēkabpils novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu. Paldies arī atsaucīgajam Jēkabpils Autobusa parka šoferim!