Jēkabpils novads Informācija presei
Daugavas ledus Jēkabpilī, fonā klosteris, pilsēta

2. decembrī Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers izdevis rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm. Rīkojums nosaka, ka no 2022. gada 5. decembra līdz ledus izkušanai aizliegts atrasties:

  • uz Daugavas ledus Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;
  • Jēkabpils pilsētā uz Pils dīķa, Radžu ūdenskrātuves un Kena parka dīķa ledus;
  • Viesītes pilsētā un pagasta teritorijā uz Viesītes mazā ezeriņa un Dienvidsusējas upes ledus;
  • Asares pagastā uz Zuju ezera ledus;
  • Gārsenes pagastā uz Vecmuižas ezera un Dienvidsusējas upes uzpludinājuma (jeb Dzirnavu dīķa) ledus;
  • Salas pagastā Salā uz dīķa ledus pie sporta laukuma; uz Ziemeļsusējas upes ledus; Biržu dzirnavezera ledus;
  • Zasas pagastā uz Zasas parka dīķa ledus;
  • Rubenes pagastā uz Rubeņu parka dīķa.

Rīkojums izdots, ņemot vērā Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu Nr. “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 22.25. punktu, kas nosaka, ka Pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par aizliegumu atrasties uz pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība un ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes un laika apstākļus. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdots veikt Jēkabpils novada pašvaldības policijai.