Jēkabpils novads Izglītība
Jēkabpils 3.vidusskola un tās audzēkņi

19.  februārī vides aizsardzības speciālists Zigurds Adamovičs tikās ar Jēkabpils novada 3. vidusskolas 3. un 4. klašu skolēniem, lai sniegtu ieskatu vides aizsardzības jomā, īpaši zivju resursu aizsardzībā, dotu iespēju aplūkot daļu materiāltehniskā aprīkojuma un sniegtu atbildes uz jauniešus interesējošiem jautājumiem. Paldies skolai par uzņemšanu!

Jēkabpils novada pašvaldības
Vides un dabas resursu aizsardzības nodaļa