Satiksme Jēkabpils
Brīvības ielas satiksmes organizācija remontdarbu laikā

Ņem vērā: sakarā ar Brīvības ielas pārbūvi Jēkabpilī, ir izmaiņas satiksmes organizācijā!

Izmaiņu darbības periods: no 5. līdz 27. maijam.