Sociālais dienests Sociālie projekti
Nometnes 2023

ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē”, darbības Izglītojoši pasākumi  ietvaros, tiek organizēta nometne Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Nometnē aicināti piedalīties bērni, līdz 17 gadu vecumam, ieskaitot, kam noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu ģimenes locekļi – vecāki/likumiskie pārstāvji/audžuvēcāki un brāļi/māsas līdz 17 gadu vecumam, ieskaitot. Nometnes formāts paredz, ka bērnu ar funkcionāliem traucējumiem nometnē pavada vismaz viens vecāks vai likumiskais pārstāvis. Dalība nometnē ģimenēm ir bez maksas.

Nometne iecerēta kā viena nedēļas nogale 40 dalībnieku grupai. Nometne ir diennakts, grupai kopā pavadot vienu nedēļas nogali no ceturtdienas līdz svētdienai 4 (četras) dienas un 3 (trīs) naktis. Nometnes programma ir veidota tā, lai atvēlētajā laikā visi dalībnieki pierastu pie jauniem apstākļiem un izbaudītu sev adresētās aktivitātes, iegūtu jaunas prasmes un atpūstos. Šovasar ir iecerēta nometne divām dalībnieku grupām. Piesakoties atzīmējiet izvēlēto laiku/grupu. Nometne notiks:

13.-16.07.2023. vienai grupai

20.-23.07.2023. otrai grupai

Norises vieta Aizkraukles novads, viesu nams “Rati”, Daudzeses pagasts, Latvija, LV-5111

Dalībai nometnē aicinātas pieteikties Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošas ģimenes! Vietas citos reģionos dzīvojošām ģimenēm var tikt piedāvātas tikai gadījumā, ja paliks brīvas vietas.

Nometne tiks organizēta saskaņā ar uz norises brīdi valstī noteiktajām vasaras nometņu organizēšanas prasībām!

Nometnē ģimenēm tiek piedāvāta dzīvošana viesu namā, telpas un labiekārtota teritorija dažādām nodarbībām un atpūtai, 5-reizēja ēdināšana. Piedāvājam kopīgas un atsevišķas aktivitātes bērniem un vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem – dažādas radošās nodarbības, atpūtu vecākiem, psiholoģisko atbalstu un informāciju par dzīvesvietas tuvumā pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem. Bērniem – iespēju iepazīt savas spējas un prasmi sadarboties ar citiem bērniem un pieaugušajiem. Bērniem, kam dēļ funkcionāliem traucējumiem nepieciešams asistents, tas nometnes aktivitāšu laikā tiks nodrošināts, dodot vecākiem iespēju iesaistīties  vecākiem domātajās aktivitātēs un atpūsties. Dalībniekiem pašiem jānokļūst uz nometnes norises vietu nometnes pirmajā dienā un projām no nometnes norises vietas pēdējā dienā!

Nometnes_20231

Informācija uzziņai:
Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste, t.28814226, e-pasts: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv
Zaiga Meldere, nometnes vadītāja t. 25431213, e-pasts: zaiga@lbaf.lv

Cienījamie vecāki/likumiskie pārstāvji, lai reģistrētos nometnei lūdzu aizpildiet pieteikumu/aptaujas anketu!

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 981(tai skaitā punktu 13.1.), lai Jūsu bērnam/iem un Jums būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē un atvieglotu nometnes organizatora, vadītāja, pedagogu, nodarbību vadītāju darbu lūdzam sniegt mums pieteikuma anketā norādīto informāciju.

Pieteikuma anketā jāsniedz informācija par katru ģimenes locekli, kas piedalīsies nometnē. Anketas aizpildīšana prasīs vismaz 15 minūtes. Katras sadaļas augšpusē atrodama norāde, kas, un kādā gadījumā aizpilda anketas sadaļu. Ja anketas aizpildīšana sagādā kādas grūtības vai neskaidrības, aicinam nekavējoties sazināties ar mums (kontaktinformāciju sk. augstāk)!

Dalībnieku REĢISTRĀCIJAS ANKETA aizpildīšanai šeit.

Reģistrācija nometnei būs atvērta līdz 26.05.2023., bet vietu skaits grupās ir ierobežots, tāpēc nekavējieties ar reģistrāciju. Dalībnieki (ģimenes), kas atbilst augstākminētajiem kritērijiem nometnē tiks uzņemti pieteikšanās secībā.

2 nedēļu laikā pēc šīs anketas/pieteikuma aizpildīšanas saņemsiet apstiprinājumu vai noraidījumu jūsu dalībai.  Ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms nometnes sākuma dienas uz jūsu reģistrācijā norādīto e-pastu saņemsiet detalizētu informāciju, nometnes dalībnieka līgumu un informāciju par nometnes dalībnieku ZOOM sanāksmes laiku.

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv

ESF logo