investīcijas Projektu jaunumi Rites pagasts
Rotaļu iekārtas
Logo ansamblis

Jēkabpils novada pašvaldība ir pabeigusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Jēkabpils novada Cīruļu ciemā” (Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000004) īstenošanu. Tā rezultātā Rites pagasta Cīruļos sporta laukumā pie Rites pamatskolas izbūvēts koksnes šķeldas seguma laukums, kurā uzstādīta 4,5 m augsta kāpšanas piramīda, batuts un rotaļu iekārta ar slidkalniņu, virvju tiltu un alpīnista sienu. Decembrī “SIA Play Inspect” rotaļu laukumam veica pēcuzstādīšanas pārbaudi, un tas atzīsts par atbilstošu starptautiskajām un nacionālajām drošuma prasībām.

Rotaļu laukuma izbūvi veica SIA “Go Play”.

Projekta kopējās izmaksas ir 32 774,28 eur, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 24 300,00 EUR un pašvaldības finansējums 8 474,28 EUR.