Jēkabpils novads Jēkabpils pakalpojumi
pils rajons

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka ir noslēgušies gājēju un velobraucēju celiņa būvdarbi no Jēkabpils Pils mikrorajona uz Varoņu ielu.

“Šis bija būvniecības projekts, kura rezultātā redzamas patiešām vērienīgas pārmaiņas. Ja atceramies, kādā stāvoklī šī teritorija bija pirms būvdarbiem, protams, ir gandarījums, ka paveikts tik daudz- sākotnēji šeit tika izzāģēti krūmi, lielos apmēros izvesti dažādi gruži un atkritumi, nolīdzināta teritorija. Gājēju bruģakmens celiņš izbūvēts kopumā 255m garumā un 2,5m platumā, kā arī izbūvēts apgaismojums. Esam gandarīti, ka Jēkabpilī nu ir par vienu skaistu, sakoptu pastaigu vietu vairāk,” stāsta SIA “Jēkabpils pakalpojumi” būvinženieris Aigars Začests.

Jāatzīmē, ka lai lietderīgi izmantotu jau iepriekš lietoto bruģakmeni, kā arī taupītu līdzekļus, celiņa izveidei izmantots pašvaldības noliktavā esošais, lietotais bruģakmens.

Gājēju celiņa izbūve no Jēkabpils Pils mikrorajona uz Varoņu ielu ir daļa no investīciju projekta “Gājēju un velosipēdistu celiņa atjaunošana Pils rajonā, Jēkabpilī”. Projekta realizācijai piesaistīti kredītlīdzekļi no Valsts kases. Nepieciešamais finansējums ir 72 420 eiro, tai skaitā, no pašvaldības budžeta līdzekļiem 15% apmērā un Valsts kases kredītlīdzekļiem 85% apmērā.