Pašvaldība Informācija presei Jēkabpils
Jēkabpils novada domes ēka, Rīgas iela 150A

26.maijā Jēkabpils novada domes sēdē dome pieņēma lēmumu veikt demontāžas darbus Otrā Pasaules kara memoriālā, Rīgas ielā 205, Jēkabpilī. Lēmums paredz, ka tiks demontēts postaments - piemiņas zīme Otrā pasaules kara kritušajiem un betona kolonnas ar granīta plāksnēm, kā arī pārējie elementi Rīgas ielā 205, Jēkabpilī. Demontētos objektus paredzēts pārvietot uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pagaidu novietni. 

Pašvaldības izpilddirektoram uzdots nodrošināt Otrā pasaules karā kritušo karavīru pārapbedīšanas procesu un pēc pārrapbedīšanas procesa nodrošināt piemiņas zīmes pārvietošanu uz Brāļu kapu teritoriju Jēkabpilī. Lai veiktu šos darbus, pašvaldības izpilddirektoram uzdots saņemt nepieciešamos saskaņojumus pārapbedīšanas darbu veikšanai no biedrības “Brāļu kapu komiteja”. 

Šobrīd iepriekš minētā teritorija ir pieguļoša Rīgas ielai, Jēkabpilī, kas ir maģistrālā iela ar inženierkomunikāciju tīkliem un aizsargjoslām, kā arī blakus atrodas izklaides vietas – Krustpils saliņa un Krustpils kultūras centrs. Jēkabpils novada pašvaldība nākotnē plāno realizēt parka rekonstrukcijas un labiekārtošanas projektu, izveidojot rekreācijas zonas un publisko pasākumu laukumu. Līdz ar to apbedījuma vietas turpmākā atrašanās šajā vietā nebūs savietojama ar tās turpmākās izmantošanas ieceri.

Atgādinām, ka Jēkabpils novada dome jau 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Otrā pasaules karā kritušo karavīru pārapbedīšanu un piemiņas zīmes pārvietošanu”, saskaņā ar kuru dome noteica pašvaldības izpilddirektoram uzsākt Otrā pasaules karā kritušo karavīru pārapbedīšanas procesu un risināt jautājumu par piemiņas zīmes pārvietošanu no Rīgas ielas 205, Jēkabpilī.

2022.gada 13.maijā stājās spēkā grozījums likumā “Par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem”, saskaņā ar kuru ir noteikts, ka šā likuma 1. panta 3. punktā minētās Vienošanās 13. panta darbība tiek apturēta no 2022. gada 16. maija.

Tuvākajā laikā Jēkabpils novada pašvaldība piemiņas vietā Rīgas ielā 205, Jēkabpilī, pēc karavīru apbedījumu vietas izpētes darbu atļaujas saņemšanas un pieaicinot izpētes darbu ekspertus, nodrošinās zondāžas darbus- mirstīgo atlieku ekshumāciju, pārvešanu un pārapbedīšanas tehnisko izpildi.