Sociālie projekti
Dignājas muižas ēka

Jēkabpils novada dome 2023. gada 23. marta sēdē nolēma piešķirt 30 000 eiro Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai „Dzīvības koks” psihosociālās rehabilitācijas centra rekonstrukcijai Dignājas muižā.

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un “Dzīvības koku” 2012. gada 12. jūlijā noslēgts nomas līgums, kas ir spēkā līdz 2042. gada 11. jūlijam. Līgumā  noteikts, ka biedrība apņemas ne vēlāk kā 2 gadu laikā no līguma parakstīšanas dienas uzsākt nekustamā īpašuma esošo ēku rekonstrukciju vai renovāciju psihosociālā rehabilitācijas centra izveidošanai. 2012. gadā par ziedojumiem atjaunošanas darbi tika uzsākti.

Savukārt 2020. gadā 17. februārī noslēgts līgums starp “Dzīvības koku” un Labklājības ministriju, kurā biedrībai tiek deleģēts valsts pārvaldes uzdevums - nodrošināt psihosociālo rehabilitāciju  personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem. Kopš 2018. gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem ir valsts apmaksāts pakalpojums. Labklājības ministrija atbilstoši valsts budžeta iespējām paredz līdzekļus deleģētā uzdevuma izpildei.

Pateicoties 2022. gadā Saeimas piešķirtajiem 200 000 eiro, psihosociālās rehabilitācijas centra rekonstrukcija ir gandrīz paveikta, bet saistībā ar būvmateriālu cenu sadārdzinājumu, līdz remonta pilnīgai pabeigšanai pietrūkst 50 000 eiro un telpu aprīkošanai – 30 000 eiro. 500 kvadrātmetru plašajā ēkā plānots iekārtot 13 divvietīgas istabiņas un 4 telpas nodarbībām, lekcijām un psihoterapijai, kā arī palīgtelpas centra uzturēšanai. 

Lai darbi Dignājā neapstātos, 2023. gada janvārī tika uzsākta ziedojumu vākšanas akcija ““Dzīvības koks” par visiem un visi par Dignāju””, lai pāris mēnešu laikā ēkā pabeigtu jau varētu dzīvot un īstenot rehabilitācijas programmu.

Pašvaldība 2023. gada 22. februārī saņēma biedrības valdes priekšsēdētājas Gunitas Berķes Latvijas pašvaldībām adresēto iesniegumu, kurā tika lūgts piešķirt finansējumu centra rekonstrukcijai.

23. marta sēdē novada dome nolēma slēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu 30 000 eiro apmērā, un biedrībai līdz 2023. gada 15. decembrim būs jāatskaitās par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu.

Jāpiebilst, ka ziedojumu vākšanas akcija ““Dzīvības koks” par visiem un visi par Dignāju”” vēl turpinās. “Dzīvības koks” ir lielākā onkoloģisko pacientu un viņu tuvinieku atbalsta biedrība Latvijā. Kopš 2009. gada tiek ieviestas psihosociālās rehabilitācijas programmas cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības, un šobrīd jau vairāk nekā 4000 cilvēku no visiem Latvijas novadiem un pilsētām ir piedalījušies un ik gadu piedalās šajās programmās. Līdz šim biedrības psihosociālās rehabilitācijas programma tiek īstenota īrētās telpās, kas tikai daļēji atbilst onkoloģisko pacientu vajadzībām.